Skoltiden

Birgit Nilsson lärde sig läsa med hjälp av sin mor redan innan hon började småskolan 1925. Hon trivdes bra i skolan och gick ut med toppbetyg i alla ämnen, inte minst i sång.

pageImage

Småskolan. Birgit sitter som nr. 6 från vänster i mittraden. Privat bild.

pageImage

Västkustens Ungdomsskola i Ljungskile. Birgit sitter längst ut till höger i mittraden. Privat bild.

Birgit älskade att skriva och skrev mängder av små berättelser, uppsatser och anteckningar i små skrivböcker som hon jämt bar med sig. Uppsatserna handlade om allt från trädgården och hembygden till skolutflykter och julfester. I sina anteckningsböcker skrev hon ner alla vistexter hon kom över. Det var sånger hon lärt sig i skolan, av föräldrarna, gårdens pigor och drängar. Dessa vishäften fortsatte Birgit att fylla med texter även efter skoltiden. Under tiden Birgit gick i storskolan i Svenstad fick hon överta delar av sångundervisningen. Även efter att hon själv slutat skolan blev hon ombedd att hjälpa till, framförallt inför skolavslutningarna på vårterminen. Det var fart och fläkt, glatt humör och glada visor med Birgit som körledare. 1940 började Birgit en hushållskurs på Västkustens Ungdomsskola i Ljungskile. Utöver den ordinarie undervisningen ordnades det programaftnar där Birgit ofta sjöng. Men studierna fick ett snabbt slut. Skolan stängdes på grund av finska vinterkrigets utbrott, eftersom byggnaden skulle användas till krigssjukhus.