Birgit Nilssons Minne

Birgit Nilssons känsla för och omtanke om hembygden ledde till att hon uttryckte en önskan om att hennes föräldrahem skulle bevaras för att bli ett ”hem” för Birgit Nilsson-minnen. Därför inrättades en stiftelse som äger aktierna i Birgit Nilssons Minne AB.

pageImage

Birgit till häst framför gården i Svenstad. Privat bild.

Styrelsen för Birgit Nilssons museistiftelse består av ordförande Bengt Hall, vice ordförande Göran Larsson, sekreterare Christina Sibelius Frost och styrelseledamot Magdalena Titze. VD är Gitte Lindström Harmark. Styrelsens uppdrag är att förvalta fastigheten och att där bedriva musei- och konsertverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet. Birgit Nilsson Museum och birgitnilsson.com, den officiella webbplatsen, förvaltas av Birgit Nilssons Minne AB.