Utbildning

Birgit Nilsson gick ut folkskolan med toppbetyg i alla ämnen, inte minst i sång. Hon visade tidigt intresse för musik, tog pianolektioner, var med i teatersällskap och sjöng i kyrkokörer. 1941-1946 studerande hon vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

pageImage

Första konsertklänningen, 1942. Privat bild.

Det krävdes hårt arbete, disciplin och målmedvetenhet innan Birgits karriär tog fart och hon blev "La Nilsson" med hela världen.

Sånglektioner i tonåren

Under sin uppväxt undervisades Birgit Nilsson några år i sång av musikdirektör Ragnar Blennow. Blennow förstod att Birgits röstresurser var av det ovanliga slaget. ”Stämman, som från början hade en mörk klangfärg med ett härligt djup, fick snart också en lätt tillgänglig höjd.” De övade romanser och arior och Blennow uppmuntrade henne att söka till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Det är många som under åren menat att de upptäckt La Nilsson, men Birgit själv brukade säga att ”om någon skulle föräras med denna titel var det Ragnar Blennow och ingen annan!”

Kungliga Musikhögskolan 1941-1946

1941 gjorde Birgit Nilsson sitt inträdesprov till Solosångklassen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon var då 23 år gammal. Till en början tvivlade hon på sin egen förmåga. På intagningen verkade alla andra så världsvana och erfarna. Birgit sjöng först Elisabeths bön ur Wagners opera Tannhäuser, därefter Svarta rosor av Jean Sibelius. Trots sina tvivel kom Birgit in. Av 47 sökanden antogs endast två, varav Birgit var nummer ett! Nu började ett nytt liv. Solistklassen var en treårig utbildning, med 12-14 elever. Förutom sång- och körundervisning studerade Birgit andra ämnen, såsom musik- och harmonilära, talövningar, fäktning och piano. Hon studerade också italienska, tyska och franska. De första åren var ingen dans på rosor. Utbildningen i Stockholm var tuff och Birgit kämpade med både sin privatekonomi och skolans sångpedagoger. Hennes förste sånglärare var Joseph Hislop och senare studerade hon bland annat för Arne Sunnegårdh.

Operaskolan

1944 antogs Birgit till den tvååriga Operaskolan utan att ens behöva provsjunga. Utbildningen bestod huvudsakligen av musikaliska och sceniska instuderingar, men även språk, plastik och deklamation ingick i undervisningen. Efter Operaskolan blev Birgit automatiskt antagen vid Kungliga Operan i Stockholm, även denna gång utan provsjungning. Snart var det dags för hennes debutroll.