Brünnhilde

Under sin karriär sjöng Birgit Nilsson flera av rollerna i Nibelungens ring; Sieglinde i Valkyrian, Brünnhilde i Siegfried, Valkyrian och Ragnarök. Brünnhilde i Valkyrian var en av hennes paradroller.

pageImage

Brünnhilde i Valkyrian. Kungliga Operan Stockholm. Foto Enar Merkel Rydberg

Birgit ansåg att det var många register en Brünnhilde i Richard Wagners opera hade att spela över. Från den allvisa och frejdigt kämpande Brünnhilde i Valkyrian till den älskande kvinna, av Siegfried uppväckta, Brünnhilde. 1949 sjöng Birgit sin första Brünnhilde i Siegfried på Kungliga Operan i Stockholm. 1954 sjöng hon Brünnhilde i Ragnarök, även denna i Stockholm. Följande år sjöng hon Brünnhilde i Valkyrian. Brünnhilde var också en återkommande roll för Birgit i Bayreuth mellan 1957-70. Den 27 november 1967 sjöng Birgit Nilsson sin 100:e Brünnhilde i Valkyrian, på Metropolitan i New York. Birgits personliga favorit var Brünnhilde i Ragnarrök. Slutscenen kallade hon för ”en av musikdramatikens mest geniala skapelser.”