Birgit Nilsson - Dagarna

4 augusti 11:00-16:00 Master Class undervisning

Se dagens streaming

5 augusti 11:00-16:00 Master Class undervisning

Se dagens streaming

6 augusti 18:00 Avslutningskonsert Master Class

Ladda ner Program Avslutningskonsert Master Class &
Programfolder deltagare

Se dagens streaming.

7 augusti 18:00 Birgit Nilsson Stipendiet 2020

Stipendieutdelning med konsert
Programfolder stipendiekonsert

Se dagens streaming.