Kalendarium

18 juni & 2,16,30 juli: Musik och Möten

18 juli: Lunchkonsert ”Birgit och Jussi”

28 september - 5 oktober: Master Class för sångstuderande i höst